Studii / Nivel licenţă ID

Sesiunea de admitere iulie 2015

 
•Înscrierea candidatilor: 15-21 iulie (de luni pâna vineri – orele 9.00-15.00, sâmbata și duminica – orele 9.00-13.00)
•Rezultate initiale: 23 iulie
•Contestatii, înregistrarea observatiilor, erorilor, omisiunilor: 23-24 iulie
•Confirmarea ocuparii locului: 24-26 iulie (inclusiv sâmbata și duminica)
•Depunerea cererilor de redistribuire pentru candida?ii în așteptare: 24-26 iulie
•Redistribuirea locurilor ramase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmarii: 27 iulie
•Rezultate dupa redistribuiri: 27 iulie*
•Confirmarea ocuparii locului dupa redistribuire și pentru candida?ii de pe lista de așteptare: 28-30 iulie
•Rezultate finale: 31 iulie
*În cazul în care, dupa redistribuiri, veti fi admis(-a) la o alta specializare / forma de finantare / forma de învatamânt, nu mai este necesar sa reconfirmati locul obținut, redistribuirea facându-se automat, respectând optiunea initiala exprimata în fisa de înscriere.
 Reconfirmarea este necesara doar în cazul în care, dupa redistribuiri, ati fost admis(-a) pe loc cu taxa, fiind necesara plata primei rate (sau a diferentei de taxa) din taxa de scolarizare.


Acte necesare pentru înscriere:

Scrisoare de motivație - română/engleză/maghiară/germană
În cazul în care candidatul dorește să se înscrie la mai multe specializări din cadrul FSPAC, va trebui să depună câte o scrisoare de motivație pentru fiecare dintre specializările la care se înscrie. Scrisorile de motivație pot fi completate electronic sau de mână, iar dacă este cazul, pot fi completate și la sediul FSPAC, în momentul înscrierii candidatului.
Fișa de înscriere (se va putea completa și la sediul FSPAC, în momentul înscrierii)
Chitanța care dovedește plata taxei de admitere (se achită la Casieria FSPAC în perioada admiterii)
Adeverința sau diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată (aceasta se returnează candidaților după verificarea exactității datelor completate pe fișa de înscriere)
 
În cazul în care candidatul nu se poate prezenta personal la admitere, acesta poate fi înscris și de către o altă persoană, cu condiția ca aceasta să dețină o procură notarială în care să fie specificate cu exactitate toate opțiunile candidatului (specializarea, forma de învățământ, forma de finanțare, linia de studiu).

La actele enumerate mai sus se adaugă și următoarele acte (pentru situațiile excepționale enumerate):

Candidații care optează pentru linia de studiu germană, specializarea Jurnalism sau Comunicare și Relații Publice, trebuie să dovedească cunoașterea limbii germane prin adeverință sau atestat de studiu de limba germană în regim intensiv sau printr-un certificat de competență lingvistică recunoscut la nivel internațional sau eliberat de Centrul Alpha sau de Centrul Lingua (UBB). Cei care nu dețin niciunul dintre documentele menționate vor susține un test de cunoaștere a limbii germane la facultate, în ziua în care se prezintă la admitere.
Candidații care optează pentru linia de studiu engleză, specializarea Jurnalism, Servicii și Politici de Sănătate (Public Health) sau Științe Politice, se vor prezenta la un interviu de cunoaștere a limbii engleze, la facultate, în ziua în care se prezintă la admitere.
Candidații care au obținut distincții la olimpiadele școlare internaționale sau premii (I, II, III) la concursurile naționale vor prezenta diploma de olimpic, în original, la înscriere.
Candidații pe locurile speciale rezervate etniei rome vor trebui să prezinte, la înscriere, o adeverință eliberată de către o organizație legal constituită și recunoscută a etniei rome, care să ateste apartenența la această etnie.
Candidații care urmează, în paralel, și o altă specializare, trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte calitatea de student.
Candidații care beneficiază de scutire parțială sau totală a plății taxei de admitere vor trebui să aducă acte doveditoare în original: adeverințe de angajat sau cadru didactic, certificate de deces ale părinților, adeverințe eliberate de centrele de plasament.
Candidații cetățeni din Republica Moldova vor trebui să prezinte la înscriere o fotocopie a pașaportului și a cărții de identitate.

 

Învățământ la distanță

 limba de predare
 buget  taxă
 română 0 20
 maghiară 0 40


NOUTĂŢI

Deschiderea festivă

Deschiderea noului an universitar va avea loc pe data de 1 octombrie 2018 (luni) începând cu orele 11:00 în Aula Magna a clădirii Extensiei universitare Sf. Gheorghe. Îi aşteptăm cu drag, pe toţi studenţii noştri.

21 septembrie 2018 Citeşte restul
Inscrieri la Extensia Sf. Gheorghe
La Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării – specializarea Administraţie publică, înscrierile se fac în perioada 11-17 iulie ...
06 iulie 2018 Citeşte restul
Chef Sf. Nicolae, 2017
Vă aşteptăm cu drag la Chef de Sf. Nicolae în data de 07. decembrie 2017., ora 18:30. (CAMPUS)
13 noiembrie 2017 Citeşte restul
Toate noutăţiile

GALERIE FOTO