Oktatók

ANTALKA Ágota, Ph.D.

Családnév: ANTALKA
Keresztnév: Ágota
Szakterület:Pszichológia és Neveléstudományok 
Egyetem: UBB
Munkahely:Sepsziszentgyörgyi Speciális Iskola
Beosztás: adjunktus, társult oktató 
E-mail: antalkaagota@yahoo.com

Tudományos munkák  Curriculum vitae

Pszichopedagógus, a BBTE Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudományi Karának Sepsiszentgyörgyre kihelyezett tagozatának társult oktatója. Egyetemi tanulmányait a BBTE Pszichológia és Neveléstudományok szakán végezte (Kolozsvár, 2004).  Doktori disszertációjának (ELTE, Budapest, 2016) téméja a  szakmai kiégés (burnout).  Az egyetemi oktatásban 2004 óta vesz részt. Több szakmai és tudományos társaság tagja. Kutatási területe a pszichológia és a neveléstudományok.BARTALIS Ildikó, Ph.D.

Családnév: BARTALIS
Keresztnév: Ildikó
Szakterület: kémia
Egyetem: Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi
Munkahely:UBB
Beosztás: adjunktus, társult oktató 
E-mail: kimildi59@gmail.com

Tudományos munkák       Curriculum vitae

Bartalis  Ildikó,  kémikus,  társult  oktató  a  Babes  Bolyai  Tudományegyetem,Környezettudományi-  és  Környezetmérnöki  Kar,  Sepsiszentgyörgy-i  Kihelyezett  tagozatán, Doktor (2012), az egyetemi oktatásban 2005 óta vesz részt. Alapító tagja és elnöke a Zöld KlubEgyesületnek,  számos  szaktanulmány  szerzője.   Kutatási  területe  a  környezetvédelem,kémia.2014- Magyar Tudományos Akadémia – külső köztestületi tagja.BOTOS Attila, Ph.D.

Családnév: BOTOS
Keresztnév: Attila
Szakterület: közgazdaság
Egyetem: SZITE
Munkahely: UBB FSPAC Extensia universitară Sf. Gheorghe
Beosztás: egyetemi tanársegéd
E-mail: botosattila72@yahoo.com

Tudományos munkák       Curriculum vitae

Botos Attila a Közgazdaság Tudomány Doktora (2005). A következő tantárgyakat oktatja, Politikai Gazdaságtan, Közpénzügyek, Pénzügyi menedzsment és állami Intézmények Könyvitele. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar végzőse (1996), majd felvételt nyert a Gazdaság és Szervezet Doktori Iskolába, doktori disszertáciöját közgazdaságtanböl 2005-ben védi meg. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Kutatási ösztöndijban részesült a Szent István Egyetemen Gödöllőn(1996-2000). Jelenleg a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozat, Menedzsment és Közigazgatási Tanszék tanára. Kutatási területe: regionális gazdaságtan.
CSÁK László, Ph.D.

Családnév: CSÁK
Keresztnév: László
Szakterület:politológia, közgazdaság
Egyetem
:
Munkahely: UBB
Beosztás:adjunktus, társult oktató
E-mail: laszlo.csak@gmail.com

Tudományos munkák       Curriculum vitae

Csák László a közgazdaságtudomány doktora a regionális politika és gazdaságtan területén, továbbá posztgraduális diplomával rendelkezik a megújuló energia és az energia menedzsment témakörében. A Regional Studies Association tagja 2009-től, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja. Magyarországi születésű, de 2004-től Csíkszeredában él. Társult egyetemi oktató a Babes-Bolyai Tudományegyetemen.CZIPRIÁN K. Loránd, Ph.D.

Családnév: CZIPRIÁN-KOVÁCS
Keresztnév: Loránd
Szakterület: politikatudományok
Egyetem: UBB
Munkahely: UBB / FSPAC Extensia universitară Sf. Gheorghe
Beosztás: egyetemi docens
E-mail: fspac.ap.kv@gmail.com

Tudományos munkák       Curriculum vitae

Cziprián K. Loránd, egyetemi docens, a Kihelyezett Tagozat tanulmányi igazgatója (1998-2012, 2014-) egyéb tantárgyak mellett, Közszolgálati menedzsment és az összehasonlító közigazgatási rendszerek előadója. Politika- és közigazgatás-tudományok szak végzőse (1996), majd doktori disszertációját politikai filozófiából 2005-ben védi meg. A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja. Több szakmai továbbképzésen vet részt: a prágai Károly Egyetem (1996), New York State University at Albany (2000), a Budapesti Corvinus Tudományegyetem (2001, 2002) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2002).DESZKE Klára-Dalma, Drd.

Családnév: DESZKE
Keresztnév: Klára-Dalma
Szakterület:  Közgazdaság- és Gazdálkodástudomány
Egyetem
: BBTE/UTB
Munkahely: Alutus Régió Egyesület
Beosztás:adjunktus,társult oktató
E-mail
: polgarklaradalma@yahoo.com

Tudományos munkák     Curriculum vitae

Deszke Klára-Dalma a Politikai gazdaságtan és Közösségfejlesztés tantárgyak oktatója, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Közigazgatás-, és Kommunikációtudományi Kar, Közigazgatási TanszékSepsiszentgyörgyre kihelyezett tagozatán.GYÖNÖS Erika, Ph.D.

Családnév: GYÖNÖS
Keresztnév: Erika
Szakterület: közgazdaságtan
Egyetem: Universitatea Transilvania Brasov
Munkahely: Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola
Beosztás: adjunktus, társult oktató 
E-mail: gyonoserika@gmail.com

Tudományos munkák       Curriculum vitae

Gyönös Erika a “Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment” és a „Konfliktusmenedzsment és tárgyalástechnika” tantárgyak oktatója. A sepsiszentgyörgyi „Berde áron” Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola címzetes pedagógusa, és a BBTE Közigazgatási karának - sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozat – külső munkatársa.KELEMEN Antónia Izabella, Ph.D.

Családnév: KELEMEN
Keresztnév: Antónia Izabella
Szakterület:filológia, teológia
Egyetem: „Babes-Bolyai” Tudományegyetem
Beosztás: adjunktus
Munkahely: UBB, Extensia universitară Sf.Gheorghe
E-mail:  antoniakelemen@yahoo.com

  Tudományos munkák             Curriculum vitae

Kutatási terület – angol és német nyelvek alkalmazott oktatása, független tanulási stratégiák prmoválása  audio-vizuális anyagok  alapján és a germanikus nyelvek összehasonlító nyelvtani módszertan szerint. Szakmai tapasztalat BBTE- Közgazdaság és Gazdálkodástudományi kar, sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozat keretén belül – 2009 tól Előadó tanár – - 2006 -2009 – Tanársegéd- 2003 -2006 -  óraadó tanárKOZMA Csaba, Ph.D.

Családnév: KOZMA
Keresztnév: Csaba
Szakterület:  filológia, kommunikáció és közigazgatás
Egyetem
: BBTE
Munkahely: Sepsibodoki Henter Károly iskola
Beosztás:adjunktus,társult oktató
E-mail
: kozmacska@gmail.com

  Tudományos munkák     Curriculum vitae

Kozma  Csaba  általános  és  középiskolai  magyar  nyelv  és irodalom szakos tanár,  a  BBTE Politika-,  Közigazgatás  és Kommunikációtudományi  Karának  Sepsiszentgyörgyre kihelyezett tagozatának társult oktatója. A filológiatudomány doktora (2011), az egyetemi oktatásban 2002 óta vesz részt. Több szakmai és tudományos társaság tagja és alapító tagja, számos  szaktanulmány  és  könyv  szerzője,  szerkesztője. Kutatási  területe  a  közéleti  és  politikai  kommunikáció, illetve ezek nyelvezete.PRAHOVEAN Vasile, Ph.D.

Családnév: PRAHOVEAN
Keresztnév: Vasile
Szakterület:  Filozófia
Egyetem
: UBB/ELTE BTK
Munkahely: CN Mihai Viteazul Sf.Gheorghe
Beosztás:adjunktus,társult oktató
E-mail: pszili74@gmail.com

  Tudományos munkák     Curriculum vitae

Prahovean Vasile egyetemi adjunktus, a filozófiatudományok doktora, a Regionális Fejlesztés, Közösségi Fejlesztés és Európai Mechanizmusok c. előadások oktatója. A sepsiszentgyörgyi „Mihai Viteazul” középiskola címzetes pedagógusa, és a BBTE Közigazgatási karának - sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozat – külső munkatársa. 2008-2012 közt a sepsiszentgyörgyi „Nicolae Colan” általános iskola vezérigazgatója.  2014 májusától az MTA külső köztestületének tagja. A Soros Alapítvány, a Domus Hungarica, a Pro Philosophia és a MÖB többszörös ösztöndíjasa.SZÉKELY Zsolt, Ph.D.

Családnév: SZÉKELY
Keresztnév: Zsolt
Szakterület:történelem/ filozóofia
Egyetem
: UBB
Munkahely: UBB / FSPAC Extensia universitară Sf. Gheorghe
Beosztás: Egyetemi docens
E-mail: szekely.zsolt@fspac.ro

   Tudományos munkák    Curriculum vitae

Székely Zsolt egyetemi docens, a történelemtudományok doktora, a Bevezetés a politikatudományokba, Románia közigazgatás-története és a Közszolgálati etika c. előadások oktatója. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Közigagatási, politikatudományi és kommunikációs karán, a sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozat projekt felelősse volt (2012-2014), korábban a kar adjunktusa, (2003-2004) majd docense. 1992-2003 közt a bukaresti Román Trakológiai Intézet tudományos főkutatója, 1978-1992 közt a Székely Nemzeti Múzeum muzeológusa, a régészeti ossztály vezetője. 2000-től a MTA köztestületi tagja. A Soros Alapítvány, a Domus Hungarica és a Sapientia Kutatási Programok Intézetének többszörös ösztöndíjasa.SZŐCS Levente, Ph.D.

Családnév: SZŐCS
Keresztnév: Levente
Szakterület: Szociológia
Egyetem: UBB
Munkahely: ISJ Covasna
Beosztás: adjunktus, társult oktató 
E-mail: pirostrabant@yahoo.com

   Tudományos munkák  Curriculum vitae

Szőcs  A.  Levente mint  társult  egyetemi  oktató  a  következő  kurzusok  címzetese:  Társadalomkutatásmódszertana,  Számítógép  kezelés,  Szervezeti  struktúrák,  Humánerőforrás  menedzsment.  Jelenleg  aKovászna  Megyei  Erőforrás  és  Nevelési  Tanácsadó  Központ  igazgatója  és  a  Babeș-BolyaiTudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett Közigazgatási Tanszékének a társult oktatója. A doktoricímét 2013-ban, szociológiából szerezte meg a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, a mesteri  fokozatátpedig Köz és Szociális Politikákból 2008-ban a Brassói Transilvania Tudományegyetemen.TÓTH Szabolcs Barnabás, Ph.D.

Családnév: TÓTH
Keresztnév: Szabolcs Barnabás
Szakterület:történelem , filozófia
Egyetem: UBB
Munkahely: Kovászna Megyei Tanács
Beosztás: adjunktus,társult oktató
E-mail: kvmtszabolcs@gmail.com

Tudományos munkák       Curriculum vitae

Toth Szabolcs Barnabás a Közpolitika és Projektmenedzsment tantárgyak oktatója. Jelenleg a Kovászna Megye Tanács keretében működő Projektmenedzsment Osztály munkatársa és a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Közigazgatás-, és Kommunikációtudományi Kar, Közigazgatási és Közszolgálati Menedzsment Sepsiszentgyörgyi tagozatának docense.TĂRAŞ Silviu, Ph.D.

Családnév: TĂRAŞ
Keresztnév: Silviu
Szakterület:  történelem;
Egyetem
: BBTE
Munkahely: Kökös Község Önkormányzata
Beosztás:adjunktus,társult oktató
E-mail
: tarassilviu@yahoo.com

Tudományos munkák     Curriculum vitae

Tăras  Silviu  az Akadémiai írás, A polgári társadalom alapelemei, Közpolitika és Projektmenedzsment tantárgyak oktatója. Történelem szak alapképzés után a BBTE-n (1999), MA képzést a Central European University-n (2003) végzett, 2013-ban doktori disszertációját védi meg a BBTE-n. A Plugor Sándor Művészeti Líceum címzetes tanára és a BBTE Közigazgatási és Közszolgálati Menedzsment sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának külső munkatársa.


ÚJDONSÁGOK

Tanévnyitó 2018

Az új egyetemi év ünnepélyes 2018 megnyitója 2018. október 1-én lesz, hétfőn, 11:00 órai kezdettel, a BBTE Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozatának Nagytermében. Minden hallgatónkat szívesen várjuk.

szeptember 21, 2018 Tovább olvas
Tusványos 2018
A BBTE tusványosi programja
2018. 07. 26 (csütörtök) Program
július 06, 2018 Tovább olvas
Mikulás-buli, 2017
Szeretettel várunk a Mikulás-bulira
2017. december 07-ßn 18:30-kor. (CAMPUS)
november 13, 2017 Tovább olvas
Az összes újdonság

FOTÓGALÉRIA